“Ze heeft het gevoel dat ze haar niet respecteren en er niet naar haar wordt geluisterd.

Leiderschapscoaching

Een vrouw van 40 werkt 6 jaar op de marketingafdeling van een retailbedrijf. Zij maakt promotie en wordt leidinggevende van het team van die afdeling. Nu geeft ze leiding aan medewerkers die eerst haar directe collega’s waren. Het leiderschap geeft spanningen. Jaloezie speelt een rol: meerdere collega’s hadden dezelfde ambitie. Kort na haar aanstelling staat er een reorganisatie op touw en banen dreigen verloren te gaan. De vrouw krijgt oververmoeidheidsklachten, dreigt ‘het overzicht’ te verliezen en heeft moeite met de veranderde houding van haar medewerkers. Daarnaast vindt ze dat ze overtuigingskracht mist in het MT waarvan zij nu deel uitmaakt. Ze heeft het gevoel dat ze haar niet respecteren en er niet naar haar wordt geluisterd.

Deze vrouw zocht coaching op leiderschapsontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Dit traject had een totale doorlooptijd van iets meer dan een jaar.

“De moeizame verstandhouding met de directie geeft hem niet het gevoel van vrijheid en vertrouwen om te overleggen over het nieuw uit te voeren beleid, ook al staat hij er volledig achter.”

Executive coaching

Een man, manager van 48 jaar, staat voor een aantal lastige, zakelijke keuzes. Het lijkt alsof hij de boel niet meer goed kan managen. De moeizame verstandhouding met de directie geeft hem niet het gevoel van vrijheid en vertrouwen om te overleggen over het nieuw uit te voeren beleid, ook al staat hij er volledig achter. De medewerkers van het bedrijf zien in hem de denkbeeldige tussenlaag tussen de werkvloer en de directie. Als er wat is, loopt iedereen bij hem binnen. Een fijn idee: hij kan er zijn voor zijn medewerkers. Maar tegelijkertijd ook het gevoel van te moeten kiezen tussen achter de directie en het besluit gaan staan (en zijn carrière) of de kant van zijn medewerkers.

Deze man wilde een sparringpartner en iemand om te spiegelen over, onder meer, of hij authentiek over kwam. Hij had de behoefte om (confronterende) feedback te krijgen van een onafhankelijk persoon.

“Er bestaat veel onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en visie. Medewerkers raken gefrustreerd en gestrest, waardoor een hoog ziekteverzuim ontstaat.”

Teamcoaching

Bij een middelgroot bedrijf is zojuist een reorganisatie voltooid. Er zijn nieuwe afdelingen gevormd, teams samengevoegd en zelfs hele units verdwenen. Nieuwe functieschalen en -profielen zijn gemaakt. De directie meent de juiste stappen te hebben gezet: een kwestie van een goede leidinggevende op de juiste plek zetten die de zaak kan managen. Op de afdeling blijkt er een totaal gebrek aan vertrouwen, zowel richting het MT als onderling. Er bestaat veel onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en visie. Medewerkers raken gefrustreerd en gestrest, waardoor een hoog ziekteverzuim ontstaat. De afdeling functioneert niet en dat gaat ten koste van het bedrijfsresultaat.

De directie wilde alle neuzen dezelfde kant op en de spirit weer terugkrijgen bij de medewerkers. Teamcoaching heeft 6 sessies van ongeveer 2 uur per keer in beslag genomen.

bedrijfscoaching

“Verandermanagement behelst het in detail uitvoeren van de visie en strategie, voor zowel de werkgever als de werknemers. Met elkaar maak je een bedrijf succesvol.”

Bedrijfscoaching

De eigenaar van een bedrijf besluit om de bedrijfsstructuur grondig aan te passen. Een deel van het productieproces verhuist naar India. Maar hoe pak je eigenlijk een reorganisatie zo soepel mogelijk aan? Hoe moeten sommige afdelingen worden voorzien van een nieuwe werkwijze? Hoe krijgt hij het personeel mee in deze veranderingen? Verandermanagement behelst het in detail uitvoeren van de visie en strategie, voor zowel de werkgever als de werknemers. Met elkaar maak je een bedrijf succesvol.

De eigenaar van het bedrijf had behoefte aan coaching, ondersteuning over effectiviteit en hoe het proces zo succesvol mogelijk zou kunnen verlopen, ondanks de moeilijke beslissingen die hiermee gepaard zouden gaan.

“Er is een situatie ontstaan dat ontslag dreigt en dat de medewerker langdurig in de ziektewet komt. In overleg kiezen partijen om eerst mediation te proberen in een poging om het arbeidsconflict te hanteren en op te lossen. ”

Mediation

Een man van 39 heeft een zakelijk conflict met zijn werkgever over de samenwerking met zijn direct leidinggevende. Er is een situatie ontstaan dat ontslag dreigt en dat de medewerker langdurig in de ziektewet komt. In overleg kiezen partijen om eerst mediation te proberen in een poging om het arbeidsconflict te hanteren en op te lossen. Tijdens deze business mediation blijkt dat afscheid nemen de beste optie is voor beide partijen, maar het gebeurt wel op een respectvolle manier. Iedereen kan zich vinden in de gezamenlijk gekozen oplossing. Het gevoel dat ze zelf hebben bijgedragen aan een oplossing overheerst en er is geen sprake van een winnaar en een verliezer.

De afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zo is hen een langdurige gang naar de rechter bespaard gebleven en hoeven er geen dure advocaten te worden ingeschakeld. Bovendien is op deze manier geen beslissing van een derde partij opgelegd.