Conflictbeheersing

Soms kan een klein conflict onbedoeld uitgroeien tot iets groots. En soms wil je zaken bespreekbaar maken voordat het een conflict wordt. Mediation biedt uitkomst.

Wat is mediation?

Mediation is een methode om een conflict te ‘beheersen’ of te managen, dus om zakelijke tegenstellingen op een tactvolle manier hanteren en oplossen. Mediation is er op gericht om partijen de mogelijkheid te geven om weer met elkaar in gesprek te komen. De partijen krijgen de gelegenheid om – zonder druk of het opleggen van verplichtingen – een oplossing voor het conflict te vinden zonder dat een derde partij (zoals een rechter of de mediator zelf) hen iets oplegt.

Voordelen van mediation

 • Je hebt zelf de beslissingen in de hand (i.p.v. een rechter)
 • Zelfgekozen oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde besluiten, bovendien levert het een veel beter gevoel op
 • Eventuele vervolgtrajecten zijn minder heftig, mede doordat de partijen ‘on speaking terms’ zijn en een welwillende houding hebben ten opzichte van elkaar
 • Sneller dan een gang naar de rechter
 • Goedkoper dan bijvoorbeeld het inschakelen van een advocaat

Onderwerpen voor mediation

 • Arbeidskwesties, zoals ontslag, samenwerkingsproblemen, omgangsvormen
 • Ziekteverzuim
 • Einde vennootschap/maatschap
 • Onenigheid over contracten
 • Bestuurdersconflicten
 • Bedrijfsovername en opvolging

BUREAU PAUL. is een professionele partner bij zakelijke geschillen. We werken op een integere, respectvolle manier en brengen snel overzicht in de kwestie. Deze zakelijke mediations voeren we uit conform de richtlijnen van de Mediationfederatie Nederland (MfN).

Wij halen het
beste uit jou.
En onszelf.